ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Office of The Deputy Director (Training) ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು/ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ:

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ),
ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,
ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 560 088
ದೂರವಾಣಿ-ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : +91 80 28466397
ಇ-ಮೇಲ್ : ddslbtc-ka@nic.in

ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ
ಕೃ. ರಾ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ : 253, 253ಎ
ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ : 253ಸಿ
ಯಲಹಂಕದಿಂದ : 407ಬಿ, 407ಸಿ
ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ : 253, 253ಎ, 253ಸಿ

ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಫಾರಂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು.