ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
State Livestock Breeding & Training Centre ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1963 ರಲ್ಲಿ 'ಇಂಡೊ-ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕರಾರು ಅವಧಿಯು 1975 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯ್ತು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 'ರೆಡ್-ಡೇನ್ ಯೋಜನೆ' ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಪುನಃ 1991 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 'ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ) ಇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿ-ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಡಿ-ವರ್ಗದ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 994 ಎಕರೆಗಳು
ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದೇಶ : 121 ಎಕರೆಗಳು
ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ : 50 ಎಕರೆಗಳು
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ : 773 ಎಕರೆಗಳು
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು : 50 ಎಕರೆಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
1. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ
2. ಶುದ್ಧ ತಳಿ ಹೈನು ರಾಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
3. ಘನೀಕೃತ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ
4. ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆ
5. ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ